Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými zákonnými předpisy (Občasný zákoník pro fyzické osoby, Občasný zákoník pro právní osoby).

Na všechny výrobky se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

 

Postup při reklamaci:

1.Informujte nás o reklamaci telefonem nebo e-mailem.

2.Pošlete zboží na adresu naší provozovny - Tereza Kubíčková, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín.

3.Uveďte v zásilce důvod reklamace a připojte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřešíme co nejdříve, nejpozději pak do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.

 

Nárok na reklamaci zaniká, pokud :

1.Výrobek byl poškozen během přepravy (zřetelné poškození výrobku nebo jeho obalu musí být řešeno okamžitě s přepravcem. Zákazník nemá povinnost takto poškozenou zásilku přebrat a musí o poškození neprodleně informovat prodejce).

2.Výrobek byl poškozen neodbornou manipulací nebo použit jinak, než je uvedeno v uživatelské příručce (pokud tato existuje).

3.Výrobek byl použit v takových podmínkách, které neodpovídají marametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci výrobku (pokud tato existuje).

4.Výrobek byl poškozen působením živlů.

5.Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo použit jinak, než je uvedeno v dokumentaci výrobku (pokud tato existuje).